ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
การค้าภายในจังหวัดตรังจัดงานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน

วันที่ 26 มี.ค. 2557 )
นิพัส เพ็ชร์ลมุล

วันนี้(26 มี.ค.)ที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานเปิดงานมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่สินค้าปรับราคาสูงขึ้น นางสุชาดา แก้วมณี การค้าภายในจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จากสภาวะเศรษฐกิจที่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ แต่สินค้าต่างๆ กลับมีราคาสูงขึ้น เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้กำหนดจัดงาน "ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดตรัง” จะหมุนเวียนจัดงานไปทุกอำเภอ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 ในปีงบประมาณ 2557 มีผู้ประกอบการให้การสนับสนุนนำสินค้ามาจำหน่ายกว่า 48 คูหา ประกอบด้วยสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าโอทอป จากผู้ประกอบการในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยจำหน่ายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด เช่น ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาแผงละ 80 บาท จากราคาตลาด 100-105 บาท น้ำมันพืชขวดละ 45 บาท จากราคาตลาด 55 บาท หรือน้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 20 บาท จากราคาตลาด 25-26 บาท เป็นต้น ทำให้วันนี้มีประชาชนได้เข้าแถวซื้อสินค้าต่าง ๆ อย่างคับคั่ง ซึ่งงาน ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดตรัง จะมีไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม นี้