ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า สายสื่อสาร-สายสัญญาณ

วันที่ 27 มี.ค. 2557 )
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สวนทับเที่ยง บริเวณด้านหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า สายสื่อสาร-สายสัญญาณ ประจำปี 2557 โดยมี นายวราห์ จันทร์เจ้า ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 กล่าวรายงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 12 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานทั้ง 12 หน่วยงาน ในการที่หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน จำนวน 12 หน่วยงานได้ร่วมกันบูรณาการระบบงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และสายสัญญาณต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สร้างทัศนียภาพของเมืองตรังให้เกิดความสวยงาม และปลอดภัยในการใช้เส้นทางการจราจร เป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง ด้านการท่องเที่ยวตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินการโครงการฯ เพื่อสาธารณะนี้ นอกจากผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง คือประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้า สายสื่อสาร สายสัญญาณ ในวันนี้ เป็นการระดมพนักงานและลูกจ้างของ 12 หน่วยงานร่วมกันปฏิบัติงาน ในบริเวณถนนพัทลุง ช่วงตั้งแต่หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดตรังถึงอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.