ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรังประดับธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เทศบาลนครตรัง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ด้วยการ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ณ บริเวณอาคารบ้านเรือน อาคารสำนักงาน หรือสถานที่เหมาะสม และแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือจากพนักงานในองค์กร ร่วมใจใส่เสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน 2558.