ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 26 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 30 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ กล่าวสดุดี และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เนื่องด้วยในวันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินการจัดกิจกรรมในวาระโอกาสสำคัญดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี "การเทศน์มหาชาติ” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยในการจัดเทศน์มหาชาติในครั้งนี้ มีพระครูศรีธรรมาวุธ เจ้าอาวาสวัดโภคาจุฑามาตย์ อ.กระบี่ จ.กระบี่ เป็นองค์เทศน์มหาชาติ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีโบราณ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ