ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลตำบลนาตาล่วง จัดกิจกรรม”เดินเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ 29 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 32 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้เตรียมจัดโครงการ "เดินเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ตำบลนาตาล่วงและพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชน ข้าราชการ ผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลนาตาล่วงและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
นายณัฐพงษ์ เนียมสม นายกเทศมนตรีตำบลนาตาล่วง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า เทศบาลตำบลนาตาล่วง ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่หันมาดูแลรักษาสุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การจัดตั้งชมรมต่างๆในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาของชาวบ้านอย่างเต็มที่ เพราะตนถือว่าหากชาวบ้านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นไปด้วยความสุข ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพในขั้นพื้นฐาน เพราะทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ทั้งนี้ได้นัดรวมตัวกันเวลาประมาณ 06.00น. โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเมืองทอง ม.5 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง แล้วจะเดินผ่านถนนสายทุ่งควน-บายพาส ก่อนที่จะสิ้นสุดที่บริเวณใต้สะพานลอย ม.6 ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรังรวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โดยทุกคนที่เข้าร่วมเดินในครั้งนี้จะพร้อมใจกันสวมเสื้อสีม่วงเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ฯ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเทศบาลตำบลนาตาล่วงและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน