ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อำเภอนาโยง ร่วมกับ กองพันทหาร ราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัด ตรัง สร้างฝายกั้นน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 29 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

พ.อ.ฐนิตพนธ์ หงส์วิไล ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ สั่งการให้ ร.อ.บุญส่ง ทองมาก นายทหารฝ่ายการข่าว กองพันทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นำกำลังทหารจำนวน 20 นาย ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งส้มป่อย ต.ละมอ อ.นาโยง ช่วยกันสร้างฝายเก็บกักน้ำ ทั้งนี้ คลองดังกล่าว เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้เพื่อการอุปโภค ในขณะที่ฝนทิ้งช่วงทำให้น้ำในคลองเริ่มลดระดับลง หากน้ำในลำคลองแห้ง จะส่งผลทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สำหรับการสร้างฝายกั้นน้ำนั้น เพื่อเป็นการเก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากน้ำภายในลำคลอง และเพื่อต้องการไม่ให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งน้อยที่สุด