ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ชาวบ้านบ่อหิน จ.ตรัง เดือดร้อนน้ำประปากลายเป็นน้ำเค็ม สาเหตุจากน้ำเค็มรุกน้ำจืด

วันที่ 29 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อ.สิ เกา จ.ตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้สระน้ำที่เหลืออยู่เพียงสระเดียว ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ที่ยังสามารถสูบน้ำมาผลิตน้ำประปาหมู่ บ้านแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 9 แต่ต้องอาศัยสูบน้ำเพื่อผลิต น้ำประปาแบบวันเว้นวัน เนื่องจากน้ำในสระมีปริมาณลดลง จนมองเห็นดินโคลนที่ อยู่ด้านล่าง และหากสูบน้ำติดต่อกันก็จะได้ดินโคลนและน้ำเค็มมาแทน เพราะ เมื่อปริมาณน้ำจืดในสระลดลง น้ำเค็มก็จะแทรกซึมเข้ามาแทนที่ ทำให้ต้องหยุด สูบน้ำไปอีก1-2 วัน เพื่อรอให้ปริมาณน้ำจืดเพิ่มขึ้น จึงจะสามารถเดิน เครื่องสูบน้ำต่อไปได้อีก 1 วัน ขณะที่หมู่บ้านอื่นๆ อีก 8 หมู่บ้านของตำบล บ่อหิน ขณะนี้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ทำให้น้ำเค็มรุกเข้าไปแทนที่ จน ไม่สามารถสูบน้ำไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านแจกจ่ายให้กับประชาชน ทำให้ชาวบ้าน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก
ทั้งนี้ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล อันดามัน โดยภัยแล้งปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะขาดแคลนน้ำ กินน้ำใช้ เนื่องจากปัญหาน้ำเค็มรุกน้ำจืด ครอบคลุมหมดทั้ง 9 หมู่บ้าน ขณะ ที่จังหวัดตรัง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้งครบทั้ง 10 อำเภอแล้ว