ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

วันนี้ (4 มิ.ย.) เวลา 10.00 น.ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายจังหวัดตรัง หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2558 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ อันเนื่องมาจากเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ป่าโดยใช้โอกาสอันสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโอกาสสำคัญดังกล่าวมาตลอดอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการกับกระทรวงมหาดไทยในการร่วมจัดทำกิจกรรมการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยถือเอาโอกาสอันเป็นปีมหามงคล ฤ(ปี พ.ศ.2558-2560) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นวาระโอกาสำคัญในการดำเนินงานตามโครงการฯ จังหวัดตรังได้กำหนดดำเนินงานโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 ตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "รวมพลังพลิกฟื้นผืนป่า...ป่าไม้มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนตลอดไป