ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ศอ.ปส.จ.ตรัง จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ ประจำปี 2558 รุ่นที่ 4/2558

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศอ.ปส.จ.ตรัง) ได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ รุ่นที่ 4/2558 โดยมีเป้าหมายจำนวน 75 คน ระหว่างวันที่ 9-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง ที่ 1 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง