ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สาธารณสุขตรัง แนะผู้ปกครองเพิ่มนม 1 แก้ว หลังอาหารเช้าให้ลูก เพื่อเสริมสร้างสติปัญญาและการเติบโตทางร่างกายให้สมวัย

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง กล่าวว่า ผลสำรวจล่าสุดพบคนไทยดื่มนมน้อยมาก เฉลี่ยคนละประมาณ 14 ลิตรต่อปี ในขณะที่อัตราการดื่มนมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลี่ยคนละ 60 ลิตรต่อปี และทั่วโลกเฉลี่ย คนละ 103.9 ลิตรต่อปี โดยเด็กไทยมีอัตราดื่มนมต่ำกว่าประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ โลก 4 - 7 เท่า ส่งผลให้เด็กไทยอายุ 18 ปี มีความสูงเฉลี่ยค่อนข้างเตี้ย โดยผู้ชายสูงเฉลี่ย 167.1 เซนติเมตร ผู้หญิงสูงเฉลี่ย 157.4 เซนติเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จึงขอให้ผู้ปกครองใส่ใจในการดื่มนมของบุตรหลาน เพราะจากผลการศึกษาพบว่า การดื่มนม วันละประมาณ 2 แก้ว ร่วมกับการออกกำลังกายประเภทที่มีการยืดตัว เช่น ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล และโหนบาร์ จะช่วยเพิ่มความสูงได้ โดยเด็กก่อนวัยเรียนควรดื่มนมชนิดธรรมดาวันละ 2-3 แก้ว เด็กวัยเรียนดื่มวันละ 2 แก้ว ซึ่งวิธีการที่ดีที่สุด คือ แนะนำให้ดื่มนมหลังมื้ออาหารอย่างน้อย 1 แก้ว โดยเฉพาะในอาหารมื้อเช้า