ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระยุทธ์ สิสม ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

เมื่อค่ำคืนนี้ (4 มิ.ย.) เวลา 19.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อัญเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพวงมาลาประทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วางหน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วีระยุทธ์ สิสม ตำแหน่ง พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด กองร้อยทหารพราน กรมทหารพรานที่ 43 ณ ศาลาวัดลำพิกุล หมู่ 7 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ใช้รถกระบะประกบและใช้อาวุธสงครามยิงรถจักรยานยนต์ของ อาสาสมัครทหารพราน วีระยุทธ์ สิสม เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ณ บ้านคอลอกาปะ หมู่ 6 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 17.00 น. โดยมี นายอำเภอย่านตาขาว หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน วีระยุทธ์ สิสม ร่วมพิธี ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัว อาสาสมัครทหารพราน วีระยุทธ์ สิสม ทั้งนี้จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558