ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
เทศบาลตำบลห้วยยอด เดินหน้าโครงการขุดลอกคูคลองและท่อระบายน้ำตามแนวถนนเทศบาล 18 เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝน

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลห้วยยอด ลงพื้นที่ถนนเทศบาล 18 ในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด เพื่อดำเนินการขุดลอก ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ขุดลอกวัชพืช บริเวณท่อระบายน้ำ และคูระบายน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลคล่องตัว สามารถระบายลงสู่ลำคลองใกล้เคียงได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ขึ้น และเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นใน ช่วงหน้าฝน พร้อมกันนี้เทศบาลตำบลห้วยยอด ขอความร่วมมือจากประชาชนและสถานประกอบการไม่ทิ้งขยะบนผิวจราจร รวมถึงไขมันและน้ำมันเครื่องยนต์ลงท่อระบายน้ำ คู คลองและแม่น้ำ เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่