ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ ประชาบำรุง

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายพิพัฒ บุญทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก ปุ๋ยเคมี อีเอ็ม และกากน้ำตาล พร้อมกันนี้ ยังได้ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรใน หมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ โดยมอบก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 700 ก้อน ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง