ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ชาวดินตรัง จัดกิจกรรม ปั่นครบรอบ 114 ปี กรมที่ดิน “ปั่นรอบเมือง...เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 22 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปั่นครบรอบ 114 ปี กรมที่ดิน "ปั่นรอบเมือง...เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และร่วมปั่นรอบเมืองตรัง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ และเพื่อเป็นการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานอีกด้วย