ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง จัดการแข่งขันกีฬาชาวดิน สองเล ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชาวดิน สองเล ครั้งที่ 2 โดยมี นายวานิตย์ อินทรักษ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวรายงาน สำนักงานที่ดินในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด และศูนย์อำนวยการเดินสำรวจสงขลาฯ และศูนย์อำนวยการสำรวจพังงาฯ ได้จัดการแข่งขันกีฬาชาวดิน สองเล ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีระหว่างชาวดินทั้งสองฝั่งทะเล คือ ฝั่งทะเลอ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีกีฬาที่ดำเนินการจัดการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง และชักเย่อ