ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรังพร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” 8 มิถุนายน 2558

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์


นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ NBT ไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ
สำหรับจังหวัดตรัง กำหนดจัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” พร้อมกับส่วนกลาง ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ ห้องพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5 ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงสัญญาณ และส่งภาพสดการจัดงานของจังหวัดไปให้ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้รับชม และเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ไปพร้อมกับส่วนกลาง จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน อปท. สถาบันการศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกัน