ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการจัดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 72 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่หอประชุมโรงเรียนวัดเขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พร้อมมอบเกียรติบัตรและเงินสดแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดผลงาน โดยมี นายสง่า พิรามวิทวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยพระยุคลบาทโดยทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมี่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และในปี 2557 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ปลูกฝังจิตสำนึกด้านการสหกรณ์แก่นักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายอันเป็นการสร้างรากฐานด้านการสหกรณ์ มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้ทุกจังหวัดได้ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” โดยในปี 2558 เป็นปีที่สองในการจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์นักเรียน เป็นปีแห่งมหามงคล ในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ที่ให้ประชาชนในชาติรับรู้และเข้าใจการสหกรณ์พร้อมทั้งนำไปใช้ในวิถีชีวิตและการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ และสร้างกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายและสร้างอัตตลักษณ์ของการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนวัดเขาวิเศษ นักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนวัดนานอน อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านต้นปรง โรงเรียนบ้านหนองไทร อำเภอนาโยง โรงเรียนบ้านย่านตาขาว