ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
แขวงทางหลวงชนบทตรัง เป็นประธานการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง (สะพานท่าแก้มดำ)

วันที่ 7 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 98 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายเจษฎา วินสน วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง เป็นประธานการจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ครั้งที่ 1 (ก่อนเริ่มการก่อสร้าง) โดยนายจำนงค์ เกษมสถิตย์วงศ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการและประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำตรัง (สะพานท่าแก้มดำ) ซึ่งมีทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง , สมาชิก อบจ.ตรัง , ผู้แทน อบจ.ตรัง , และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดโคกยาง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินภารกิจของกรม เช่น การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตั้งแต่เริ่มโครงการ ก่อนการก่อสร้าง กำลังก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง