ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจ / จัดทำแบบบันทึกข้อมูลแปลงโรครากขาวในพื้นที่อำเภอสิเกาและอำเภอเมือง

วันที่ 7 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดตรัง มอบหมายกลุ่มอารักขาพืชลงพื้นที่สำรวจ / จัดทำแบบบันทึกข้อมูล แปลงโรครากขาว ถ่ายทอดความรู้การจัดการโรครากขาวของยางพาราและการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้ในการควบคุมป้องกันโรครากขาวของยางพาราในพื้นที่ อำเภอสิเกา 4 แปลง และอำเภอเมือง จำนวน 1 แปลง เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันกำจัดต่อไป สำหรับโรครากขาวยางพารา (White root disease) เกิดจากเชื้อราที่สามารถเจริญเติบโตและระบาดอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝน อากาศมีความชื้นสูง สามารถเข้าทำลายรากยางพาราได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ในระยะเริ่มแรกจะไม่เห็นลักษณะผิดปกติของต้นยางพาราส่วนที่อยู่เหนือพื้นดิน เมื่อส่วนรากถูกทำลายเสียหายจนไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้ จึงแสดงอาการใบเหลืองและใบร่วง สำหรับต้นยางเล็กที่เป็นโรค พุ่มใบทั้งหมดจะมีสีเหลืองผิดปกติ ถ้าเป็นต้นยางใหญ่ พุ่มใบบางส่วนจะดูเสมือนว่าแก่จัดและเหลือง ซึ่งจะแตกต่างกับสีเขียวเข้มของพุ่มใบต้นยางที่สมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น หลังจากปลูกยางพาราไปแล้ว 1 ปี เกษตรกรควรตรวจค้นหาต้นยางพาราที่เป็นโรครากขาวเป็นประจำ เมื่อพบต้นเป็นโรค ควรขุดทำลายและรักษาต้นข้างเคียงโดยการใช้สารเคมี ทั้งนี้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคำปรึกษาได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 0-7521-8382 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้าน