ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จ.ตรัง ประชุมการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง

วันที่ 7 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 26 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดตรัง นายอดิศร ตันเฮงชวน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในการประชุมการรับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อต้องการแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติการแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย และผลปาล์มร่วง ที่เจ้าของสาวปาล์มจะได้รับทราบ รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าขนส่งของผู้รวบรวม(ลานเท) และการกำหนดอัตราจ่ายและค่าขนส่งของผู้รวบรวมผลปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง ทั้งนี้ การแสดงราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วง ได้กำหนดราคารับซื้อปาล์มทะลายและปาล์มร่วงดังนี้ "อัตราน้ำมันร้อยละ 17 ก.ก.ละ 4.22 บาท อัตราน้ำมันร้อยละ 16 ราคา กก.ละ 3.95 บาท อัตราน้ำมันร้อยละ 15 ราคา กก.ละ 3.70 บาท และกรณีอัตราน้ำมันสูงกว่าร้อยละ 17 ปรับเพิ่มราคาไม่น้อยกว่า กก.ละ 0.30บาท ต่ออัตราน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละ 1”