ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะหัวหน้าสวนราชการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดฉำสุดดีน หมู่ 1 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน

วันที่ 7 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่มัสยิดฉำสุดดีน หมู่ 1 ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฏอนพร้อมทั้งมอบอินทผลัมและน้ำหวาน เพื่อการละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฏอน ให้กับตัวแทนของมัสยิดในตำบลปะเหลียนทั้ง 10 มัสยิด ภายหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ซึ่งปี 2558 ฮิจเราะห์ศักราช 1436 (ปฏิทินอิสลาม) จะตรงกับปฏิทินของไทยในวันที่ 18 มิ.ย.-19 ก.ค. 2558 เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะมีขึ้นทุกปี โดยเฉพาะชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติพร้อมกันทั่วโลก เพราะเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่ง ซึ่งในการถือศีลอดจะได้รับผลตอบแทนทั้งด้านการปฏิบัติศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม การส่งเสริมสุขภาพจิตใจ มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แบ่งปันซึ่งกันและกัน และขอชื่นชมในความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน