ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 7 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
ประภาส ชูพูล

วันนี้ (๗ ก.ค.๕๘) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตรัง ตามที่จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานที่ของหน่วยงานพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเกิดประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานแขวนชมเรือนยอดไม้สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) อำเภอย่านตาขาว โครงการก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวและทางเดินชมธรรมชาติ (Walk way) พื้นที่เกาะหลาวเหลียง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอปะเหลียน โครงการก่อสร้างหอชมพะยูน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นต้น โดยจังหวัดตรัง ได้ทำการปรับปรุงพื้นที่และทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจและประทับใจ