ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ปลัดจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมุสลิม ในเดือนรอมฎอน ที่ มัสยิดมุสลิมนิยม หมู่ 12 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 37 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ มัสยิดมุสลิมนิยม หมู่ 12 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฏอนพร้อมทั้งมอบอินทผลัมและน้ำหวาน เพื่อการละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฏอน ให้กับตัวแทนของมัสยิดในตำบลหาดสำราญ ตำบลตะเสะ และตำบลบ้าหวี รวม 14 มัสยิด ภายหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ซึ่งปี 2558 ฮิจเราะห์ศักราช 1436 (ปฏิทินอิสลาม) จะตรงกับปฏิทินของไทยในวันที่ 18 มิ.ย.-19 ก.ค. 2558 เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ทั้งนี้ นายนิพันธ์ ศิริธร ปลัดจังหวัดตรังได้กล่าวว่า สำหรับเดือนรอมฎอน พี่น้องมุสลิมถือว่าเป็นเดือนที่มีความประเสริฐ การปฏิบัติศาสนพิธีและท่องคัมภีร์อัลกุรอานในเดือนนี้ จึงปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษ ขณะที่เป้าหมายของการถือศีลอด ไม่ใช่เพียงการอดอาหาร เครื่องดื่ม และละเว้นข้อห้ามที่กำหนดไว้ แต่เป็นการสะท้อนถึงผลจริยธรรม ซึ่งผู้ปฏิบัติจะได้รับการปลูกฝังสิ่งดีงาม เช่น ปลูกฝังความซื่อสัตย์ การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิถีที่ดีงามตามหลักศาสนา ก่อให้เกิดความรัก สามัคคีปรองดอง เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ต่อไป