ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนำคณะหัวหน้าสวนราชการออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดมัวลิฮิมอิสลาม หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 29 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่มัสยิดมัวลิฮิมอิสลาม หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรังนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฏอนพร้อมทั้งมอบอินทผลัมและน้ำหวาน เพื่อการละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฏอน ให้กับตัวแทนของมัสยิดในตำบลท่าข้าม และ ตำบลสุโสะ รวม 15 มัสยิด ภายหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ซึ่งปี 2558 ฮิจเราะห์ศักราช 1436 (ปฏิทินอิสลาม) จะตรงกับปฏิทินของไทยในวันที่ 18 มิ.ย.-19 ก.ค. 2558 เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จังหวัดตรังได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาและช่วยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ให้พี่น้องมีกำลังใจในการประกอบศาสนกิจในเดือนรอมฎอน สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัดตรังและพี่น้องมุสลิม ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์