ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อแม่”

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 15 คน)
ประภาส ชูพูล

(๘ ก.ค.๕๘) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จากห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ "ปั่นเพื่อแม่” หรือ BIKE FOR MOM ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
สำหรับจังหวัดตรัง ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) เลี้ยวซ้ายถึงสี่แยกโกกุน เลี้ยวซ้ายถึงหอนาฬิกา เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ผ่านสามแยกโรงเรียนพรศิริกุล เลี้ยวขวาไปตามถนนรัษฎา (ตรัง-ปะเหลียน) จนถึงสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร นักปั่นร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ขากลับปั่นออกจากสวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) เลี้ยวขวามาตามถนน ตรัง- ปะเหลียน ผ่านสี่แยกต้นสมอ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายคลองน้ำเจ็ด ถึงสี่แยกสาลิกาเลี้ยวขวาไปตามถนนวิเศษกุล ผ่านโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ถึงบริเวณหอนาฬิกา ตรงไปเลี้ยวขวาที่สี่แยกโกกุน ตรงไปเลี้ยวขวาเข้าบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร รวมระยะทางไป-กลับ ๒๖ กิโลเมตร สำหรับผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ www.bikeformom2015.com , เว็บไซต์ www.trang.go.th/bikeformom หรือที่บริเวณโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยจังหวัดตรัง มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจนถึงขณะนี้กว่า ๒,๓๐๐ คน