ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ถือบวชในเดือนรอมฎอน

วันที่ 9 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่มัสยิดนู่รุลฮิดายะห์ (บ้านทุ่งขี้เหล็ก) หมู่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้นำศาสนาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่พี่น้องไทยมุสลิมในเดือนรอมฏอนพร้อมทั้งมอบอินทผลัมและน้ำหวาน เพื่อการละศีลอด เนื่องในเดือนรอมฏอน ให้กับตัวแทนของมัสยิดในตำบลเขาไม้แก้ว และตำบลบ่อหิน จำนวน 4 มัสยิดภายหลังจากที่สำนักจุฬาราชมนตรี กำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า ให้วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1436 ซึ่งปี 2558 ฮิจเราะห์ศักราช 1436 (ปฏิทินอิสลาม) จะตรงกับปฏิทินของไทยในวันที่ 18 มิ.ย.-19 ก.ค. 2558 เป็นเดือนที่มุสลิมถือศีลอดทั้งเดือน ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ ด้วยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่มในช่วงเวลา พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้ง ให้อดทนต่อสิ่งรอบตัว หยุดทำความชั่ว และออกห่างจากสิ่งหรือคนที่จะชักนำเราไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้จึงเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เดือนบวช เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมจะต้องปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ ด้วยการงดอาหารทุกชนิด รวมถึงน้ำดื่ม ในช่วงเวลา พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตกดิน รวมทั้ง ให้อดทนต่อสิ่งยั่วเย้ารอบตัว หยุดทำความชั่ว และออกห่างจากสิ่งหรือคนที่จะชักนำเราไปสู่การฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าไม่ว่า และจูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากขึ้น เน้นการบริจาคทาน และจิตใจจะจดจ่ออยู่กับการแสดงความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ ไม่ทำสิ่งไร้สาระ ระมัดระวังทุกการกระทำและคำพูด มิเช่นนั้น ก็จะเป็นการถือศีลอดที่ได้แค่เพียง การอดอาหาร เท่านั้นเองบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ได้แก่ คนเจ็บป่วย หญิงที่ตั้งครรภ์ หญิงที่มีประจำเดือน หญิงที่ให้นมบุตร และคนแก่ชรา ที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ แต่หากมีความสามารถ ก็สามารถถือศีลอดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า การสวดมนต์ภาวนาทุกศาสนา เป็นการทำจิตใจให้สงบนิ่ง จิตใจจะเบิกบาน ต้องปฏิบัติตามคำสอนทางศาสนาทำให้หมู่บ้านมีความสุข ที่สำคัญขอให้ทุกหมู่บ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำรงชีวิตประจำวัน และสิ่งที่จะขอความร่วมมือผู้นำศาสนาทุกมัสยิดในเรื่องยาเสพติด ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเตือนบุตรหลาน หากใครคนใดเสพหรือเข้าไปเกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการบำบัดจะถือว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ป่วย แต่ถ้าหากถูกจับได้จะเป็นผู้ต้องหายาเสพติดโทษหนัก ไม่อยากให้เยาวชนไปมัวเมาและหลงผิด ดังนั้น ผู้ปกครองต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อความสงบสุข ขอให้ทุกคนปรองดองสร้างรอยยิ้มให้กันและกัน บ้านเมืองจะมีความสุขตลอดไป