ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าฯ ตรัง ปลูกต้นพันธุ์ไม้สาละอินเดียในพุทธประวัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 12 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

(12 ก.ค.) นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นพันธุ์ไม้สาละอินเดียในพุทธประวัติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาช่องจังหวัดตรัง ต้นสาละอินเดีย ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ทรงแสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน และต้นสาละอินเดียในสวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง อ.นาโยง ต้นนี้เป็นต้นสาละอินเดียที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทย และเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่ที่มีอายุ 54 ปี เพราะปลูกเมื่อปี 2505 และได้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้สาละอินเดียเพิ่มเติมอีกจำนนวน 60 ต้นในวันนี้ เพื่อจะได้พัฒนาบริเวณต้นสาละอินเดียกลุ่มนี้ ซึ่งอยู่ในสวนรวบรวมพรรณไม้ในพุทธประวัติในลักษณะย้อนยุคให้เป็นสาลวโนทยานจำลองของพุทธประวัติ และในการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณต้นสาละอินเดียนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของสาลวโนทยานจำลองตามเนื้อหาในพระไตรปิฎก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาของจังหวัดตรัง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พรรณไม้ในพุทธประวัติสำหรับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งกิจกรมในวันนี้ประกอบด้วย ปลูกต้นสาละอินเดีย จำนวน 60 ต้น เพื่อแสดงสื่อความหมายเหตุการณ์ย้อนประวัติศาสตร์สมัยพุทธกาล เมื่อ 2,600 กว่าปีมาแล้ว เป็นสาลวโนทยานจำลอง โดยแถวที่ 1 มีจำนวน 5 ต้น ความหมายแทนปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ส่วน แถวที่ 2-3-4 รวม 55 ต้น ความหมายแทนกลุ่มพระที่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อีก 55 รูป มอบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมกิจกรรม มอบต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น แก่ผู้มาร่วมกิจกรรมนำไปปลูกในที่ดินทั่วไปอีกด้วย