ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรง นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559

วันที่ 13 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

เช้าวันนี้ (13 ก.ค.) เวลา 09.09 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายเครื่องราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยพสกนิกรชาวจังหวัดตรังที่มาร่วมงานได้พร้อมใจกันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย พร้อมกันนี้ได้นำผู้ร่วมงานประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และตั้งอธิษฐานจิตขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งองค์พระสยามเทวาธิราช ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล