ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง ประชุมคณะการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ประชาชนผู้มีสิทธิมาลงคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 14 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรัง นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการการออกเสียงประจำเขตออกเยงจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีการแต่งตั้งจากหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือในการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเยงร่างรัฐธรรมนูญ ตามที่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดวันออกเสียงลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เพื่อให้การดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และไม่ขัดต่อกฎหมายที่กำหนดตลอดจนบริหารการจัดการการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางคณะการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และเป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อขัดข้องในการทำงนของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมาประชาชนชาวตรังมาลงคะแนนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ร้อยละ 62 สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในปี2559 นี้ ทางคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จะมีการรณรงค์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุท้องถิ่น เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน การเดินเคาะประตูบ้าน เพื่อต้องการให้ประชาชนรับทราบถึงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ และออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย ซึ่งประชาชนมีความสำคัญอย่างมากในออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้