ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
อบจ.จัด โครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยาง รุ่น 8 ให้ชาวบ้านตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด

วันที่ 18 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรม 1 วัน สำหรับรุ่นที่สองของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธวิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า "ช่างลับมีดกรีดยาง” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการคือ กรีดยางอย่างไรให้ได้น้ำยางมากที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด ,กรีดยางอย่างไรให้ได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆแล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ 1 ชุดเพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง