ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
นายกอบจ.ตรัง รุดช่วยชาวบ้าน หลังน้ำป่าไหลหลากตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำฉา-หนอง เหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง ชาวบ้านนักเรียนเดือดร้อน

วันที่ 19 ก.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายนิคม สม่าพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เขต 3 อำเภอกันตัง นายณัฐนนท์ คงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง นายอาคม ดำรงศักดิ์ นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายธีรนันท์ สุทธินันท์ นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ร่วมกันตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำฉา-หนองเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง หลังจากคืนวันที่ 11 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน ได้เกิดน้ำป่าไหลหลาก ทำให้น้ำไหลไม่ทันกัดเซาะดินและลูกท่อคอนกรีตอัดแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 2 แถว ทำให้พื้นผิวถนนคอนกรีตทรุดหักลงลำห้วย ตัดถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ ส่งผลให้ชาวบ้านที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่าง 2 ตำบลในอำเภอกันตัง คือตำบลโคกยาง และตำบลคลองลุ ต้องเดือดร้อน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและคนทำงาน ที่จำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวไปกลับทั้งช่วงเช้า และช่วงเย็น เบื้องต้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง สั่งการให้ช่างนำรถแบ็คโฮเอาดินมาถมกลบในบริเวณดังกล่าวแล้วอัดให้แน่น เพื่อให้รถเล็กสัญจรไปมาได้ ลดความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นการชั่วคราว หลังจากนั้นจะตั้งงบประมาณในการซ่อมแซมต่อไป สำหรับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้ำฉา-หนองเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางรวม 1,107 เมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 2,946,000บาท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง สมทบ จำนวน 1,964,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,910,000 บาท