หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ภัยทางทะเลจังหวัดตรัง กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมการกู้ภัยทางทะเล รุ่นที่ 2 (15/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2/2562 (15/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ททท.สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมกระตุ้นท่องเที่ยวตรังช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า @ ตรัง (15/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เกษตรกรในจังหวัดตรัง เก็บดอกบัวออกจำหน่ายให้กับประชาชน ช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (15/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” (15/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดแถลงข่าว การจัดงานย้อนวันวานเมืองเก่าตรัง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวสู่จังหวัดตรัง (11/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานี (11/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม นี้ (11/07/2019)
สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (11/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี รับทราบการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการตลาดของปาล์มน้ำมัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562 (11/07/2019)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังจัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการร้านอาหารและโรงแรมจังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จับมือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง มูลนิธิอันดามัน และภาคีเครือข่าย หนุนเมืองตรัง นำร่อง ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังคัดเลือกบุคคลและสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562 (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง ประกาศการขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสัญญาณไลฟ์สดผ่านทางเวปไซด์ของของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สามารถดูน้องมาเรียมและน้องยามีล ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นับว่าเป็นมิติใหม่ของการเลี้ยงพะยูน (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ชมรมจักรยานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม ปั่นปันน้ำใจ ให้พะยูนน้อย สมทบทุนเข้าบัญชี มาเรียมเพื่ออนุรักษ์พะยูนตรัง จำนวน 5 แสนบาท (08/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดโครงการยกระดับสินค้าศักยภาพและพัฒนาผู้นำนักการค้าจังหวัดตรัง (06/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โครงการการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green Hotel) (05/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ประชุมโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ (05/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังประกอบพิธีเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพอาสาสมัครทหารพราน ที่เสียชีวิตจากการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ (04/07/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 [53] 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>