หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

กระทรวงแรงงานเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (28/06/2019)
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รวม 3 ฉบับ (28/06/2019)
สภาเภสัชกรรม จับมือเภสัชกรและเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศ จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 ภายใต้คำขวัญ “เภสัชกรอยู่ใกล้ ใช้ยาปลอดภัย: ผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน” (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการประชุมโครงการจัดการขยะมูลฝอยและขยะตกค้างจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2562 (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการจิบกาแฟยามเช้า ตามโครงการ ล้อมวงชงความคิด สร้างมิตรและสร้างงาน ทำงานเป็นทีม ทุกอย่างคือเป้าหมายเดียวกัน (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน (27/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรังให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือสร้างความสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตรังได้ทั้ง “อากาศ-อาหารและสุขภาพ” (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ที่จังหวัดตรัง คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ลงพื้นที่ตรวจประเมินส่วนราชการ เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เมนูอาหารเช้าเกาะสุกร ในราคาแสนถูก 3 – 5 -10 บาท กินข้าวเหนียวปิ้ง ข้าวเหนียวไส้กุ้งหรือข้าวเหนียว ปาวหล้าง และชาร้อน กาแฟร้อน ท่ามกลางบรรยากาศร้านเก่าแก่ ในชุมชนเล็กๆบนเกาะสุกร (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนโครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ(วันพระ) เสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก “บวร” หรือ “บรม” เพื่อก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองในมิติทางศาสนา (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรครากขาวยางพารา (25/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรัง เร่งเดินหน้าสร้างความเข้าใจในบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (24/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังร่วมกับส่วนล่วงหน้าสำนักพระราชวัง ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 (24/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรัง นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมพะยูนน้อย"มาเรียม"ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ขณะที่น้องมาเรียมสุดอ้อนผู้ว่าฯสุดประทับใจ พร้อมประกาศสนับสนุนและช่วยเหลือการดูแลอนุบาลมาเรียมให้เติบโตแข็งแรง (24/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมปั่นสร้างเสริมสุขภาพ “ปั่นบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” (ครั้งที่ 3) (24/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE (23/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
มณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการ "สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง" เพื่อช่วยเหลือพลทหารที่ครอบครัวมีความยากลำบาก (22/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ทีมสัตวแพทย์ทช.และอาสา ดูแลมาเรียม พะยูนน้อย เพื่อได้มีโอกาสเติบโตอยู่ในธรรมชาติที่มีแหล่งหญ้าทะเลอาหารพะยูนผืนใหญ่ (22/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>