หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สสจ.จัด งานมหกรรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขนักจัดการสุขภาพรวมพลังสร้างสุขภาพดี บนวิถีพอเพียงและวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 22 (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
กระทรวงยุติธรรม จัดทำแนวทางการช่วยเหลือเหยื่อ ผู้เสียหาย และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม แบบบูรณาการ ภายใต้แนวคิด “ยุติธรรมใส่ใจ 24 ชั่วโมง” หรือ Justice Care (21/06/2019)
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (21/06/2019)
จังหวัดตรังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้วยยอด ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดโครงการบริจาคโลหิต (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (21/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
แขวงทางหลวงตรัง เฝ้าระวังและรับมือการเกิดภัยธรรมชาติที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดจะไหลหลากลงมาเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
เกษตรอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562 เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ (20/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน (19/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งเตือนประชาชนติดตามสภาวะอากาศและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะฝนตกหนัก (18/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่ง ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2562 (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง” รุ่นที่ 5 (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (17/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
บ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จัดพิธีบวชป่าประจำปี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (15/06/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ความคืบหน้านโยบาย“ครัวไทยสู่ครัวโลก” การมอบตราสัญลักษณ์ Thai SELECT (14/06/2019)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>