หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังจัดกิจกรรม Big Cleaning จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ (04/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พ.ศ.2558 (04/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ (03/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
แขวงทางหลวงตรัง เร่งตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทางถนนสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบ เนื่องจากช่วงนี้เกิดลมพายุและฝนตก (03/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
จังหวัดตรังทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (02/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 (02/04/2019)
อ่าน 0 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 (01/04/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (01/04/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2561 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน (31/03/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (31/03/2019)
อ่าน 1 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนบ้านน้ำราบ อ.กันตัง (28/03/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง มอบเงินยังชีพให้กับอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย เนื่องจากประสบปัญหาด้านสุขภาพ (28/03/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดงานของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2019 (28/03/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จังหวัดตรัง (27/03/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 (27/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรังจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (27/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาสตรีระดับจังหวัดและการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2562 (26/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2562 (26/03/2019)
อ่าน 2 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ที่ได้รับเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 (26/03/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 (26/03/2019)
อ่าน 4 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>