หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เดินทางตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งล่วงหน้า ณ หน่วยเลือกตั้งเขตที่ 3 หอประชุมโรงเรียน ตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง (17/03/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
ที่จังหวัดตรังบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าตรังวันแรกคึกคัก ชาวบ้านต่อแถวลงคะแนนยาวเหยียด ระดมกำลังตำรวจ อส.รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก (17/03/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
กกต.ตรังจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day (16/03/2019)
อ่าน 3 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62 เพิ่มเติม (15/03/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
คณะรัฐมนตรี มีมติปรับสัดส่วนกรอบวงเงินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านล้านหลัง (15/03/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดโครงการรณรงค์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2562 ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (15/03/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง ขอบคุณรัฐบาลที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้าน ทำให้พี่น้องชาวประมงกว่า 300 ครัวเรือนในพื้นที่ มีความมั่นคงในอาชีพที่จะสร้างความยั่งยืนในอนาคต (14/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ (การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2562 (14/03/2019)
อ่าน 4 ครั้ง
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบบัตร Smart card แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่จังหวัดตรัง (14/03/2019)
อ่าน 5 ครั้ง
ศอ.ปส.จ.ตรัง จัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง” (13/03/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) แนะน้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (13/03/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสังฆทานพระราชทานถวายแด่พระภิกษุที่มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปในจังหวัดตรัง (12/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เน้นย้ำประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือกรณีเหตุเกิดระเบิดที่ปากเมง อ.สิเกา (11/03/2019)
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดตรัง เพื่อให้การจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติยศ (11/03/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการบูรณาการรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรัง (11/03/2019)
อ่าน 10 ครั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แก่นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้ (11/03/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจัดโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนจังหวัดตรัง กิจกรรมบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรัง ยั่งยืน ณ โรงแรมอีโค่อินน์ จังหวัดตรัง (11/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดตรัง” (11/03/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง สายสีแดงอ่อน (ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (11/03/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (11/03/2019)
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>