หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ปชส.ตรัง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (04/03/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง (28/02/2019)
อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง (ภัยสึนามิ) (28/02/2019)
อ่าน 19 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรังประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2562 (28/02/2019)
อ่าน 20 ครั้ง
กกต.ตรัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง (28/02/2019)
อ่าน 19 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 หลักสูตร “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง” (27/02/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดนิทรรศการ โครงการบทบาทหน้าที่ของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 (27/02/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการอนุรักษ์เนื่องมาจากพระราชดำริด้านพันธุกรรมพืช และโครงการส่งเสริมและการพัฒนาสังคมในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ (27/02/2019)
อ่าน 13 ครั้ง
ชลประทานตรัง ขอให้ประชาชนและเกษตรกร ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ในช่วงฤดูแล้ง รวมถึงการงดทำนา ให้หันมาปลูกข้าวโพด เป็นการสร้างรายได้ เนื่องจากขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในขณะที่น้ำตามลำคลองสายหลักยังคงมีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค (26/02/2019)
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรังที่อำเภอหาดสำราญ (26/02/2019)
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำส่วนราชการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน โดยการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหา รับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้าน และนอนพักค้างคืน (25/02/2019)
อ่าน 18 ครั้ง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562 (25/02/2019)
อ่าน 23 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะทำงานโครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพจังหวัดตรัง ประจำปี 2562 (25/02/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดจวน “ล้อมวง ชงความคิด เพื่อสร้างมิตรและสร้างงาน” โครงการกาแฟยามเช้า (25/02/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๒ (25/02/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาและทำความสะอาด บริเวณลานพระบรมราชานุสารีย์ รัชกาลที่ 5 (23/02/2019)
อ่าน 6 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกในพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (22/02/2019)
อ่าน 44 ครั้ง
จังหวัดตรัง อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงชมเชยให้ผู้มีจิตเป็นกุศล (22/02/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
ที่จังหวัดตรัง รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (21/02/2019)
อ่าน 14 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562 (20/02/2019)
อ่าน 19 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>