หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

วัฒนธรรมจังหวัดตรังจัดโครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านประจำปีพุทธศักราช 2562 (10/02/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
จังหวัดตรังออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (10/02/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
แม่ทัพภาค 4 เปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ วันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 3 “เปิดโลกการศึกษาตรัง” (08/02/2019)
อ่าน 12 ครั้ง
จังหวัดตรัง แถลงข่าว“เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมนาหมื่นศรี” ชมการท่องเที่ยววิถีชุมชนชาวนามนต์เสน่ห์ของนาหมื่นศรี และการประดับลูกลมกว่า 300 ต้น (08/02/2019)
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 (08/02/2019)
อ่าน 15 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจัดพิธีบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (08/02/2019)
อ่าน 14 ครั้ง
พัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจัดพิธีบันทึกข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 (08/02/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
ม.อ.ตรัง จัดอบรม TQA บุคลากรสายสนับสนุน (08/02/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง บวงสรวง พระยารัษฎาฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวิวาห์ใต้สมุทรครั้งที่ 23 (08/02/2019)
อ่าน 12 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง คัดเลือกบุคคลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยและเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นฯ พุทธศักราช 2562 (07/02/2019)
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 ต.เขาปูน อ.ห้วยยอด (07/02/2019)
อ่าน 11 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป (07/02/2019)
อ่าน 23 ครั้ง
รัฐบาลเร่งหาแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลและในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ (07/02/2019)
อ่าน 25 ครั้ง
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (07/02/2019)
อ่าน 18 ครั้ง
เรือนจำจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานวันพบญาติใกล้ชิด ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2562 (06/02/2019)
อ่าน 9 ครั้ง
กรมป่าไม้ประกาศกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่จังหวัดตรัง (06/02/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
ป.ป.ช.ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (06/02/2019)
อ่าน 16 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมหารือติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง (06/02/2019)
อ่าน 8 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 (06/02/2019)
อ่าน 7 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เพื่อสร้างอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็นเน็ตอาสาประชารัฐ ใน 10 อำเภอ (06/02/2019)
อ่าน 4 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>