หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

รองผู้ว่าฯ ตรัง ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง (18/10/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง เฝ้าระวังและเตือนประชาชน ระวังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง เพราะว่าในขณะนี้ในจังหวัดตรัง มีภาวะฝนตก และเกิดน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยางลาย (18/10/2018)
อ่าน 25 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการตลาดประชารัฐ “ตลาดต้นจิก” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมขนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (18/10/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
เทศบาลนครตรัง เชิญชวนให้ผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (17/10/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
สาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (17/10/2018)
อ่าน 24 ครั้ง
ปัญหาพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ที่มีราคาตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน ทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยลดลง ทำให้เศรษฐกิจในกลุ่มอันดามันได้รับผลกระทบ เป็นอย่างมาก (17/10/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (14/10/2018)
อ่าน 45 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13/10/2018)
อ่าน 31 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรัง นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (13/10/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง จุดประทัดสายแรกศาลเจ้าพ่อหมื่นราม อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อโปรดสาธุชนในประเพณีถือศีลกินเจ (12/10/2018)
อ่าน 46 ครั้ง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมแถลงข่าวสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก เปิด 8 เส้นทางสีขาว อิ่มบุญ อิ่มใจ ในเมืองตรัง (11/10/2018)
อ่าน 31 ครั้ง
ตรังจัดกิจกรรมปั่นกิน (เจ) อิ่มบุญ 9 ตุลา 9 ศาลเจ้า (09/10/2018)
อ่าน 52 ครั้ง
ททท. สำนักงานตรัง ร่วมกับศาลเจ้าเชิญชวนสืบสานงานประเพณี ถือศีลกินผัก จังหวัดตรัง (09/10/2018)
อ่าน 49 ครั้ง
ศาลเจ้ากิวอ่องเอี๋ย จังหวัดตรัง ทำพิธียกเสาเต็งโก ประชาชนสวมชุดขาวร่วมพิธี (09/10/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
พาณิชย์จังหวัดตรังขอความร่วมมือปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า ในช่วงเทศกาลกินเจและสารทไทย (09/10/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
กกต.จังหวัดตรัง ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.พร้อมรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองประชาชนในจังหวัด (05/10/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
ศาลเจ้าหลายแห่งในจังหวัดตรัง ทำความสะอาดภายในและบริเวณศาลเจ้า เพื่อเตรียมพร้อมประเพณีถือศีลผักกินเจ ปี 2561 (05/10/2018)
อ่าน 36 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชนและเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า (01/10/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
จังหวัดตรังวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง (01/10/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (28/09/2018)
อ่าน 33 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>