หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม (09/08/2018)
อ่าน 27 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม ภายในวันที่ 30 กันยายน นี้ (09/08/2018)
อ่าน 39 ครั้ง
ตรังจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 (09/08/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (09/08/2018)
ผู้ว่าฯ ตรัง ประธานการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง (09/08/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จังหวัดตรัง (09/08/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ประชาชนชาวตรังและหอการค้าจังหวัดตรัง บริจาคเงินช่วยเหลือ สปป.ลาว หลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก (03/08/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังจัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (03/08/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ตรังจัดโครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ “Passport to Global Challenge : PGC by NEA” รุ่นที่ 2 (02/08/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (02/08/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านพันธุกรรมพืช กิจกรรมการพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการในบทบาทและความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (02/08/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงาน“วันสตรีไทย ประจำปี 2561” (01/08/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 (01/08/2018)
อ่าน 43 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 9 (01/08/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบประกาศนียบัตรโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2561 (31/07/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบใบประกาศเกียรติคุณการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่นระดับขังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (31/07/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรัง มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทีมเก็บรังนกเกาะลิบง พร้อมเสื้อสามารถ และเงินสนับสนุนจากภาคเอกชน แสนบาท พร้อมทั้งเน้นย้ำในรักษาความดี (31/07/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
ที่โบสถ์คริสตจักรตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (28/07/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กว่า 1 พันคน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออก (28/07/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมจิตอาสาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (28/07/2018)
อ่าน 18 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>