หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ปปช.ตรัง จัดโครงการเผยแพร่ มาตรา 100 มาตรา 103 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (28/06/2018)
อ่าน 7 ครั้ง
รองผู้ว่าฯตรัง นำข้าราชการสังกัดสำนักงานจังหวัดตรัง และข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถนนพัทลุง อำเภอเมืองตรัง (25/06/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง พร้อมรองอธิบดีกรมชลประทาน ฝ่ายการก่อสร้างลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดโครงการขุดคลองผันน้ำแม่น้ำตรังที่ล่าช้ามากสร้างได้เพียงแค่ 13.62% (25/06/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
กอ.รมน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ กศน.ตรัง จัดโครงการ “สร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 2” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ (25/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดการฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชน เตรียมการไว้ก่อน หากจำเป็นจะต้องใช้หรือมี ได้เตรียมการและมีความพร้อมในการปฏิบัติ (25/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
ตรังประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตรัง (คสป.ตรัง) (25/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
นายอำเภอเมืองตรัง นำคณะ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (25/06/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะสิ่งปลูกสร้าง (24/06/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง จัดแผนดำเนินดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต (22/06/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จัดหางานตรังจัดสัมมนาโครงการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22/06/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง” รุ่นที่ 6 (22/06/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ตรัง จัดพิธีมอบถุงพระราชทานในนามมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดตรัง ให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัยในพื้นที่อำเภอรัษฎา จำนวน 89 ชุด (22/06/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
ปลัดจังหวัดตรัง นำคณะ ปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณบ้านพัก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ (22/06/2018)
อ่าน 11 ครั้ง
จังหวัดตรังดำเนินการปลูก และขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (22/06/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (21/06/2018)
อ่าน 51 ครั้ง
เกษตรกร ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรก่อนตัดสินใจเพาะปลูก เพื่อการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ (21/06/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 (20/06/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ลงพื้นที่ให้กำลังใจช่วยเหลือประชาชนประสบวาตภัย พร้อมกำชับให้นายอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน (19/06/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมการจัดทำประชาคมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และขอความเห็นร่วมต่อการใช้จักรยาน ตามโครงการ ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี) (17/06/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
อดีตนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรังพลิกฟื้นที่นาหวังผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ยึดเดินตามรอยพ่อ หลังไปศึกษาโครงการช่างหัวมัน นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง (17/06/2018)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>