หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ (31/05/2018)
อ่าน 39 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันเจ้ายุทธจักรความอร่อย ในงาน ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย” (29/05/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำพุทธศาสนิกชนชาวตรัง ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เจริญจิตภวนาสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขาบูชา (29/05/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดตรังมอบนโยบายและประชุมเครือข่ายขยายผลธนาคารปูม้า เพื่อ "คืนปูม้า ให้ทะเลไทย" ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง โดยปล่อยปูม้า 5,000,000 ตัว (29/05/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิด “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ให้เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองและฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ (29/05/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
ตรัง ทุกภาคส่วนร่วมใจปลูกต้นไม้ปลูกป่าวันวิสาขบูชา สืบสานพระราชปณิภาณตามแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ได้ให้ความสำคัญการปลูกป่าในใจคน (29/05/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง นำชาวตรังนุ่งขาวห่มขาว ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (29/05/2018)
อ่าน 31 ครั้ง
กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน อ.นาโยง จ.ตรัง ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ งานถักมือโครเชต์ตุ๊กตาพะยูน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มเป็นจำนวนมาก (28/05/2018)
อ่าน 50 ครั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (28/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เตรียมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ที่จังหวัดตรัง (28/05/2018)
อ่าน 8 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม แจ้งปิดแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ประจำปี 2561 (28/05/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
กาชาดตรัง จัดโครงการ “พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย” หลักสูตร การจัดหาผู้บริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ประจำปี 2561 (28/05/2018)
อ่าน 6 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการส่งเสริมบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพของสตรีทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง (28/05/2018)
อ่าน 3 ครั้ง
คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน (28/05/2018)
ททท.ตรัง จัดงาน “ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย” (25/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2561 (25/05/2018)
อ่าน 9 ครั้ง
ที่จังหวัดตรัง กสจ.สัญจรพบสมาชิกกองทุนฯ เพื่อกระตุ้นเงินออม สู่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการสร้างความเชื่อมั่นกองทุนพร้อมแจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก (25/05/2018)
อ่าน 30 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง (25/05/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
พมจ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 (25/05/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด (25/05/2018)
อ่าน 13 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>