หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน รับฟังปัญหาความต้องการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" จังหวัดตรัง (08/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 1 ของอำเภอเมืองตรัง (08/05/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ขนส่งจังหวัดตรัง เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2561 (08/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว (08/05/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 2/2561 (07/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรัง 207 ปี (07/05/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรัง นำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบต้นสมพง (ต้นมันช้าง) ที่ขึ้นอยู่กลางป่าส่วนรากขนาด 40 คนโอบ (07/05/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 (05/05/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเดินหน้าดำเนินการแจ้งเจ้าของอาคารที่รุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หากไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินการตามกฏหมาย (05/05/2018)
อ่าน 21 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหัดตรัง ครั้งที่ 1/2561 (04/05/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรังได้เตรียมเงินสด เงินหมุนเวียน 150 ล้านบาทในการให้ความช่วยเหลือประชาชน พร้อมลดดอกเบี้ยตลอดทั้งปี ไม่เกิน 1 บาท (04/05/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ประชุมตรวจติดตามการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (04/05/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
สรรพากรตรังแจ้งผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 ภ.ง.ด.55) (04/05/2018)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจโครงการฝายห้วยเตย เนื่องจากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค (02/05/2018)
อ่าน 37 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการแข่งขันแบดมินตันปุ้มปุ้ยแชมเปี้ยนชิพ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (01/05/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และเน้นย้ำมาตรการในการเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง (01/05/2018)
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 (01/05/2018)
อ่าน 13 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (01/05/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 (30/04/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 (30/04/2018)
อ่าน 12 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>