หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเกียรติบัตรโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย และโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2561 (30/03/2018)
อ่าน 28 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q-Restaruant) (30/03/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ตรังมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติและระดับเขต เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ (30/03/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
ตรัง ได้รับรางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2561 (30/03/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” (30/03/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก จัดการการประชุมวิชาการสัญจร เขต ๑๑,๑๒ในโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย(Save Thais from Heart Diseases)” (30/03/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
เทศบาลนครตรังจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 (30/03/2018)
อ่าน 29 ครั้ง
ตรัง มอบเงินและสิ่งของจากเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย (29/03/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ตรวจเยี่ยมการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง (29/03/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ให้ข้าราชการ จัดทำ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ในครัวเรือนของตน (29/03/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง จัดกิจกรรม “ข้าราชการตรัง รวมพลังบริจาคโลหิต” (29/03/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดตรัง (29/03/2018)
อ่าน 12 ครั้ง
ตรังจัดการแข่งขันกีฬาข้าราชการ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีจังหวัดตรัง (29/03/2018)
อ่าน 14 ครั้ง
องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (29/03/2018)
อ่าน 10 ครั้ง
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดพิธีส่งกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล (28/03/2018)
อ่าน 31 ครั้ง
ตรัง อดีตเชฟใจบุญ เปิดร้านไอติมมะพร้าวอ่อนยกนิ้ว แจกน้ำมะพร้าวฟรี “สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์กินได้ทุกวันจนกว่าจะคลอด กรุณามารับด้วยตัวเอง ให้คนตอนมีชีวิต ดีกว่าอุทิศให้ตอนตาย" (28/03/2018)
อ่าน 84 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรัง เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 2 (28/03/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2561 (27/03/2018)
อ่าน 19 ครั้ง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนโพธิ์ ปลูกต้นตะลิงปลิงสองข้างทาง ให้ชาวบ้านไว้เก็บกิน (27/03/2018)
อ่าน 63 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขตรัง แนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หลังสภาพอากาศที่เริ่มร้อนขึ้นในช่วงนี้ เหมาะแก่การเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนของเชื้อโรคหลายชนิด เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ (26/03/2018)
อ่าน 42 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 [110] 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>