หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ขบวนแห่ต้อนรับคู่บ่าวสาว 15 คู่ วิวาห์ใต้สมุทรปี 2018 กลางเมืองตรังยิ่งใหญ่อลังการ ประชาชนนักท่องเที่ยว ต่างตื่นตาตื่นใจ ไปกับขบวนคู่บ่าวสาว และ ร่วมแสดงความยินดี ให้แก่คู่บ่าวสาวตลอดเส้นทาง (12/02/2018)
อ่าน 37 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (12/02/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
ตรัง เริ่มแล้ว วันวิวาห์ใต้สมุทรปี 2018 มีคู่บ่าวสาว 15 คู่เตรียมเข้าร่วมดำน้ำเพื่อจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของงานแต่งงานใต้ทะเลอย่างเต็มรูปแบบ (12/02/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดอบรมหลักสูตร “กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ร่วม 3 สร้าง” ตามโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 (06/02/2018)
ตรังประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 (05/02/2018)
อ่าน 37 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเตรียมจัดงานตรุษจีนนครตรัง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เพื่อสืบสานประเพณีชาวไทยเชื้อสายจีน (05/02/2018)
อ่าน 77 ครั้ง
ชาวบ้านมุสลิม กว่า 20 คน ร่วมเรียนรู้การทำขนมลาจากผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อสืบสานให้อยู่คู่กับชุมชน (05/02/2018)
อ่าน 61 ครั้ง
เกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รวมกลุ่มหันมาเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในนาข้าวตามศาสตร์ของพระราชา ต่อยอดโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (05/02/2018)
อ่าน 41 ครั้ง
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง ดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (05/02/2018)
อ่าน 33 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2561 (05/02/2018)
อ่าน 32 ครั้ง
จังหวัดตรังกำหนดจัดโครงการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบสมัคร “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตรัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 (05/02/2018)
อ่าน 26 ครั้ง
ตรังประชุมคณะกรรมการดำเนิน “กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นำสู่การท่องเที่ยวนาหมื่นศรี การแข่งขันลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 20” (02/02/2018)
อ่าน 50 ครั้ง
จ.ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (02/02/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง เอาจริง ปรับจริง ห้ามสูบบุหรี่ชายหาดสำราญ จัดสร้างที่พักสูบ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ รวมทั้งการอบรมผู้ประกอบการอย่างจริงจัง ระบุเตือนแล้วหากไม่ฟังมีโทษสูง สุดปรับไม่เกิน 1 แสนบาท (02/02/2018)
อ่าน 43 ครั้ง
นายกอบจ.ตรัง ตรวจสอบสภาพก้อนหินขนาดใหญ่สไลด์ปิดการจราจรที่บ้านหน้าลา ต.แหลมสอม อ. ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อหาวิธีเคลื่อนย้ายหินออกพื้นที่ ลดความเดือดร้อนชาวบ้าน (02/02/2018)
อ่าน 35 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขันออกแบบโครงการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงระดับเยาวชน YICMG2018 (02/02/2018)
อ่าน 15 ครั้ง
ตรังประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2561 (31/01/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการประชุมสัมมนาภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (31/01/2018)
อ่าน 18 ครั้ง
ตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน (31/01/2018)
อ่าน 23 ครั้ง
ททท.ตรัง นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 (Thailand Tourism Awards 2017) เข้าแนะนำกับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและหัวหน้าส่วนราชการ (30/01/2018)
อ่าน 22 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 [116] 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>