หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

ผู้ว่าฯ ตรัง เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาขยะ ต้องตั้งคณะทำงาน (04/08/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรัง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 7 (04/08/2017)
อ่าน 22 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนประชาชน ไม่ประมาท และอย่าตื่นตระหนกภาวะฝนตกหนักในขณะนี้ พร้อมสั่งการหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด (04/08/2017)
พาณิชย์จังหวัดตรัง นำสินค้าของผู้ประกอบการออกงาน “ของดีอันดามัน Andaman Fair 2017” ที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 4-8 สิงหาคม (03/08/2017)
อ่าน 17 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน (03/08/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดการแข่งขันกีฬาเปตอง PSU TRANG OPEN ครั้งที่ 8 (03/08/2017)
อ่าน 16 ครั้ง
จังหวัดตรังขอเชิญส่วนราชการผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย (03/08/2017)
อ่าน 14 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน แจงผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยของสถานประกอบกิจการในจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (03/08/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
ตรัง จัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองวันแม่ น้อมถวายพ่อ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 (03/08/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จัดค่ายเยาวชนขับเคลื่อนคนพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนที่จังหวัดตรัง (02/08/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการสูงวัย สุขใจ ห่างไกลอาชญากรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุระวังตนเอง (02/08/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
ตรังประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับจังหวัด (02/08/2017)
อ่าน 21 ครั้ง
ททท.ตรัง ต่อยอดด้านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา (02/08/2017)
อ่าน 22 ครั้ง
มุมมองด้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตรัง เป็นการท่องเที่ยวชุมชนแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (02/08/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย ประจำปี 2560 ระดับภาคใต้ (02/08/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
บรรดานายจ้างในจังหวัดตรัง เดินทางมาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีนายจ้างมาแจ้ง 161 รายเป็นนิติบุคคล จำนวน 23 รายและบุคคลธรรมดา 138 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา 470 คน สัญชาติลาว 24 คน กัมพูชา 14 คน (02/08/2017)
อ่าน 25 ครั้ง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองพันทหารราบที่ 4 กรมทาหรราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ตามโครงการ" รินน้ำใจชาวใต้ สู่พี่น้องชาวอีสาน" (02/08/2017)
อ่าน 30 ครั้ง
อบจ.ตรัง จัดการแข่งขันกีฬา อบจ.ตรัง คัพ ประจำปี 2560 (02/08/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (02/08/2017)
อ่าน 19 ครั้ง
จังหวัดตรังกำหนดจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (02/08/2017)
อ่าน 19 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 [143] 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>