หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามโครงการ “หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ” ที่โรงเรียนวังวิเศษ หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ (22/06/2017)
อ่าน 35 ครั้ง
พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดตรัง (22/06/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
เรือนจำตรัง เตือนประชาชนระวัง กลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงให้ได้รับการปล่อยตัวในโอกาสวาระวันสำคัญของชาติ (22/06/2017)
อ่าน 61 ครั้ง
นักเรียนโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร อบจ.ตรัง หวังเติมความรู้ นักเรียนช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากท้องถนน (22/06/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
เทศบาลนครตรังร่วมกับชุมชนหลังสนามกีฬา จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมชนหลังสนามกีฬา ประจำปี 2560 (22/06/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
ตรังจัดกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 และร่วมสวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ (22/06/2017)
อ่าน 25 ครั้ง
เกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร (21/06/2017)
อ่าน 38 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 5/2560 (21/06/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมชี้แจงโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (21/06/2017)
อ่าน 37 ครั้ง
ยุติธรรมตรังจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนให้มีศักยภาพด้านการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (21/06/2017)
อ่าน 36 ครั้ง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,000 ดอก เพื่อถวายในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20/06/2017)
อ่าน 60 ครั้ง
ผู้ว่าฯตรัง ลงพื้นที่ในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 ที่ อ.ปะเหลียน และ อ.นาโยง (20/06/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ปิดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดตรัง รุ่นที่ 6/2560 (20/06/2017)
อ่าน 48 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ประจำปี 2560และพบปะผู้นำองค์กร (19/06/2017)
อ่าน 41 ครั้ง
สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสถานธนานุบาลดีเด่น อันดับที่ 1 ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2559 (17/06/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
โรงพยาบาลตรังบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้บริจาคอวัยวะในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่น และกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์ (17/06/2017)
อ่าน 119 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง มอบเงินสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” (17/06/2017)
อ่าน 49 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า “ต้นทุน คุณค่า ความงาม เมืองเก่าตรัง” (17/06/2017)
อ่าน 62 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ร่วมต้อนรับพุทธศาสนิกชนชาวสงขลา เดินทางสายบุญร่วมถวายเทียนพรรษา 3 อำเภอ 9 วัดในจังหวัดตรัง (17/06/2017)
อ่าน 54 ครั้ง
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ร่วมกับชมรมอาสาสมัครตำรวจชุมชน (ตำรวจบ้าน) ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติดจังหวัดตรัง (16/06/2017)
อ่าน 53 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 [151] 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>