หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังขอเชิญร่วมกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” (09/06/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ (09/06/2017)
อ่าน 78 ครั้ง
แขวงทางหลวงตรัง ได้รับงบประมาณ กว่า 70 ล้านบาท ในการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ ที่เกิดขึ้น ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ (09/06/2017)
อ่าน 65 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (09/06/2017)
อ่าน 74 ครั้ง
อบจ.ตรัง และภาคเอกชนใน จ.ตรัง พร้อมหนุน สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกรีฑา กีฬานักเรียน นักศึกษาประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 ครั้งที่ 63 “คอซิมบี๊เกมส์” (09/06/2017)
อ่าน 49 ครั้ง
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอด เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาตามแนวทางซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09/06/2017)
อ่าน 48 ครั้ง
สถานีตำรวจภูธรห้วยยอด จัดเตรียมพื้นที่สำหรับคนพิการในการจำหน่ายสินค้าสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง (09/06/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เผย เตรียมจัดทำดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันทั้งจังหวัด จำนวน 6 แสนดอก (09/06/2017)
อ่าน 20 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 (08/06/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
กศน.อำเภอกันตัง จัดกิจกรรมสอนการทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (08/06/2017)
อ่าน 46 ครั้ง
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ออกให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนตามพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ตามโครงการ “หน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ” (08/06/2017)
อ่าน 47 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (08/06/2017)
อ่าน 32 ครั้ง
สำนักงานเกษตรอำเภอหาดสำราญ เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรผู้นำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer (08/06/2017)
อ่าน 55 ครั้ง
อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง จัดโครงการ “ห้วยยอดใสสะอาด คนในชาติมีสุข” ร่วมกับโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา (08/06/2017)
อ่าน 92 ครั้ง
กศน.ตำบลควนปริง นำกลุ่มชาวบ้านทั้งไทยพุทธ คริสต์ และอิสลาม ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อร่วมทูลเกล้าฯ ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 (08/06/2017)
อ่าน 56 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง เร่งทำงานเชิงรุก ออกหน่วยบริการประชาชนนอกสถานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการปรับปรุงบำรุงดิน (08/06/2017)
อ่าน 33 ครั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมโรงงานอุสาหกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการ กับโรงงานอุตสาหกรรม (08/06/2017)
อ่าน 42 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ต้อนรับคณะนายทหารโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 95 (07/06/2017)
อ่าน 51 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปี 2560 (ฮิจเราะห์ศักราช 1438) (07/06/2017)
อ่าน 48 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี แก่ชาวสวนยาง ที่ประสบปัญหาราคาไม่แน่นอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา (07/06/2017)
อ่าน 43 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 [154] 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ถัดไป>>