หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ในพื้นที่อำเภอห้วยยอด) (22/12/2016)
อ่าน 29 ครั้ง
เทศบาลนครตรังเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 เพื่อรณรงค์ป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ (22/12/2016)
อ่าน 20 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่เด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง (22/12/2016)
อ่าน 18 ครั้ง
ตรังจัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวจังหวัดตรัง (22/12/2016)
อ่าน 26 ครั้ง
รองผู้ว่าฯ ตรังเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมวิชาการงานทางแก่ อปท.ในพื้นที่ (22/12/2016)
อ่าน 22 ครั้ง
กำลังพลทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (22/12/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
อำเภอสิเกา จ.ตรัง เปิดศูนย์เครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชน (22/12/2016)
อ่าน 21 ครั้ง
สำนักงานเกษตร อ.รัษฎา เร่งช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 (22/12/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ตรัง จัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความเชื่อมั่นในนโยบายรัฐบาล (22/12/2016)
อ่าน 23 ครั้ง
ส.ปชส.ตรัง จัดโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (22/12/2016)
อ่าน 17 ครั้ง
ม.อ.ตรัง เซ็น MOU ร่วมสถาบันขงจื้อภูเก็ต เตรียมจัดตั้งที่สถาบันขงจื้อที่วิทยาเขตตรัง (22/12/2016)
อ่าน 76 ครั้ง
พช.ตรัง เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง (21/12/2016)
อ่าน 21 ครั้ง
จ.ตรัง จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2559 (21/12/2016)
อ่าน 21 ครั้ง
อบจ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรังนกอีแอ่น จ.ตรัง ครั้งที่ 3/2559 (21/12/2016)
อ่าน 19 ครั้ง
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง ส่งเสริมโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพยางพาราแผ่น (เกรด A) ในการส่งออกยางพาราเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า (21/12/2016)
อ่าน 27 ครั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง จัดโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย (21/12/2016)
อ่าน 23 ครั้ง
กรมปศุสัตว์ กรมปกครอง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตรวจเก็บเลือดช้างเพื่อไปวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ ช้างบ้าน เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน (21/12/2016)
อ่าน 28 ครั้ง
ธ.ก.ส.จังหวัดตรัง เผยยอดโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสิ้น 34,440 ราย วงเงิน 73.75 ล้านบาท ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินให้ติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่สะดวก ภายในวันที่ 27 ธันวาคม นี้ (21/12/2016)
อ่าน 25 ครั้ง
ส.ปชส.ตรัง จัดโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21/12/2016)
อ่าน 19 ครั้ง
พช.ตรัง ประชุมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2560 (21/12/2016)
อ่าน 24 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 [188] 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>