หน้าหลัก >> ข่าวเด่นจังหวัดตรัง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่นจังหวัดตรัง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่นจังหวัดตรัง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง กำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 (30/11/2016)
อ่าน 35 ครั้ง
ชมรมจักรยานนาวง ร่วมกับเทศบาลตำบลนาวง จัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ ปั่นถวายความอาลัย ในหลวง ร.9" (30/11/2016)
อ่าน 40 ครั้ง
จ.ตรัง กำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบตามนโยบายจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมีสุข ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และเน้นคุ้มครองคนไม่สูบบุหรี่ตามกฎหมาย (30/11/2016)
อ่าน 48 ครั้ง
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง ดำเนินตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดินจัดตั้งหมอดินอาสาในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านการพัฒนาที่ดิน (30/11/2016)
อ่าน 42 ครั้ง
อบจ.ตรัง ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ.ตรัง และ อบต.นาโยงใต้ ส่งเสริมโครงการรณรงค์การปลูกและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ให้กับชาวบ้านและเยาวชนปลูกตามแหล่งน้ำ (30/11/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
ปราชญ์ยอดนักอ่าน มอบ...รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านคันแรกของจังหวัดตรัง (30/11/2016)
อ่าน 51 ครั้ง
จังหวัดตรัง จัดพิธีอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 112 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (28/11/2016)
อ่าน 52 ครั้ง
จ.ตรังจัด “ตลาดนัดหนูน้อย” นำพืชผักสินค้าการเกษตรของนักเรียน ปลอดสารพิษจากชุมชน เปิดตลาดนัดขายในโรงเรียน (28/11/2016)
อ่าน 97 ครั้ง
จ.ตรัง พัฒนาแหล่งน้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถช่วยเหลือประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ (28/11/2016)
อ่าน 36 ครั้ง
สำนักงานพลังงาน จ.ตรัง สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน (28/11/2016)
อ่าน 56 ครั้ง
ประชารัฐตรังร่วมใจ ช่วยเหลือชาวนาไทย โดยกินข้าวสหกรณ์ (28/11/2016)
อ่าน 69 ครั้ง
จ.ตรัง จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2559 (28/11/2016)
อ่าน 44 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 พร้อมลงที่พื้นติดตาม สอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดตรัง (26/11/2016)
อ่าน 45 ครั้ง
อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง ประกาศให้ชายไทยที่เกิด พ.ศ.2542 ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (26/11/2016)
อ่าน 59 ครั้ง
ประชาชนชาวตรังยังให้ความสนใจซื้อข้าวหอมมะลิ 100 % จากยุ้งข้าวเกษตรไทย เพื่อช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง (26/11/2016)
อ่าน 63 ครั้ง
นักท่องเที่ยว สาธารณรัฐเชค เดินทางสัมผัสทะเลตรังและวิถีชุมชน เผยความประทับใจ ชมตรังเป็นเมืองสะอาด (26/11/2016)
อ่าน 53 ครั้ง
ททท.สำนักงานตรัง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวด้วยรถจักรยานGreen for You, Tourism for All : Bike @ Trang “ ปั่นเปิดฟ้าการท่องเที่ยวตรัง-อันดามัน ชมสันหลังมังกร เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว” ด้วยระยะทาง 140 กม. (26/11/2016)
อ่าน 41 ครั้ง
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดงานวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2559 (25/11/2016)
อ่าน 68 ครั้ง
ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมปลูกป่าสร้างอาหารถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (24/11/2016)
อ่าน 37 ครั้ง
อปท.ตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (24/11/2016)
อ่าน 35 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ถัดไป>>